BEWONERSGROEP ELINKWIJK

Nou(w3)nie.....dan nie...nooit nie...

Hoe zat het ook al weer?

De gemeente is van plan om een nieuwe weg aan te leggen langs het spoor, aan de andere kant van het Julianapark. Deze weg verbindt de A2 via Lage Weide met de stad. Over deze weg komen volgens de gemeente 35.000 auto's per dag te rijden, dat is ongeveer 1,5 x Marnixlaan. Omdat het daardoor te druk wordt, wordt de St. Josephlaan en de Marnixlaan ondertunneld. Hiervoor moeten veel huizen worden gesloopt.

Onderbouwing deugt niet

In het Maatregelenpakket is slecht onderbouwd waarom deze maatregelen echt nodig zijn. Andere oplossingen worden gemakkelijk aan de kant geschoven. Door deze weg worden de verkeersproblemen, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit van de binnenstad en Oog in Al onevenredig veel naar Zuilen verplaatst.

Toelichting en zienswijze

Omdat het Maatregelenpakket slecht te begrijpen is voor velen, hebben we als Buurtgroep een korte toelichting gemaakt. Zie bij de downloads hiernaast. Daarnaast hebben we een opzet / standaard zienswijze gemaakt die u kunt downloaden (word-bestand), aanpassen of aanvullen en per mail kunt versturen. Als Actiegroep Elinkwijk sturen we een uitgebreide inhoudelijke zienswijze op. U kunt ook deze zienswijze downloaden en zelf ondertekenen en opsturen.

Indienen zienswijze

Het indienen van zienswijzen is inmiddels niet meer mogelijk op het Maatregelenpakket. Hiernaast kunt u de door de bewonersgroep Duyfhuysbuurt ingediende zienswijze indienen.

© 2006-2008 www.mijn-eigen-website.nl